บริการของเรา

1.บริการรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร

              บริการซื้อลูกหนี้ ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์ และ กลุ่มไฟแนนซ์ ( non-bank ) ไม่ว่าจะเป็นหนี้ เช่าซื้อ ,บัตรเครดิต,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบ้าน

2.บริการรับจ้างบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ

              บริการรับจ้างบริหารหนี้ ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และให้บริการกฎหมาย รวมถึงบริการสืบทรัพย์ และ บังคับคดี ในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและมูลหนี้ในการกระทำละเมิดที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามได้ ได้แก่หนี้สินกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และ เช่าซื้อ ฯลฯ โดยมีผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ประกันภัย และบริษัท ห้างร้านต่างๆ

3.บริการด้านกฏหมาย

              บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ หนี้ ทั้งคดีแพ่ง และ คดีอาญา

4.บริการปล่อยสินเชื่อ

              บริการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าในพอร์ตเพื่อเป็นการแก้ไขหนี้

%d bloggers like this: